Yogalessen


Yoga psychosomatisch, stress, pijn.

Deze groep geeft de zekerheid dat we met yoga verlichting zullen kunnen brengen in wat een mens kan treffen. De onbegrepen pijn, die hij in zich meedraagt, of ze nu moreel- psychisch, fysiek-lichamelijk of spiritueel als “zielenleed” haar oorsprong vindt. Deze pijn is goed verstopt in het hele wezen, als het ware niet te vatten, omdat pijn het begrip van de mens verwart en zo degene die lijdt in het isolement drijft. Ieder mens heeft wel ooit een normale pijnervaring gehad van korte duur, maar de voortdurende pijn getuigt van een beschadiging. De pijn die ziekte geworden is, is gewoonlijk het gevolg van een vroege ontregeling in het waarnemingssysteem van de pijn. Pijn is iets individueels, zoals droefheid, angst of welk negatief gevoel ook. Op zijn best kan de persoon erover vertellen in een gebrekkige taal die zijn échte pijn niet vertaalt.
Nu wat stress betreft: een te hoog stressniveau is op het moment zelf nog geen pijn, maar als de persoon verder gaat met zich uit te putten gaat deze stress zich voegen bij een reeds bestaande stresspijn van lang geleden, onbewust geworden, en aanleiding gevend tot de zogenaamde pijnziekten of psychosomatische ziekten. Deze hebben zich met de tijd in het lichaam als pijn en verkramping vastgezet. Er is dus een verband tussen pijn en stress.
Hoe kunnen wij daar met yoga aan verhelpen? Ten eerste, in alle zachtheid en rust werken met alle elementen van yoga om meer “klaarheid” te scheppen. Klaarheid betekent licht doen schijnen op iets wat tevoren onbekend en duister was. Een belangrijk principe dat geldt in yoga is het volgende : het bewustzijn dat “klaarheid” moet scheppen volgt altijd de aandacht en de aandacht kan met de wil gericht worden op de ademhaling. De ademhaling wordt dan het instrument dat we altijd ter beschikking hebben.
Als we deze drie : bewustzijn, aandacht en ademhaling samenbrengen is dat een begin van “klaarheid” scheppen. Bv. een pijnlijk aangespannen spier gaat haar koppige vasthoudendheid lossen als we de samenbundeling van deze drie er kunnen naartoe brengen om de hardnekkige weerstand te lossen en het leven weer toe te laten. Dit is een heel geleidelijk proces dat we zullen leren gebruiken en leren voelen in deze groep. Geen negatieve, passieve aanvaarding dus maar een geleidelijke verandering in het waarnemingssysteem van de pijn, bewustwording van de stress met geleidelijke vermindering van de stressgevoeligheid.
Wanneer? Vrijdag van 18u30 tot 19u30 in het Instituut. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk
Wanneer? Zie kalender voor plaats, data, uren en prijs.

Home