Naimishāranya: duidt hier op het tijdelijke, het voorbijgaande, “van het Heilig Woud waar de Wijzen luisterend zitten”; “āranya” woud,”naimisha”: de tijd van het knipperen met de ogen, een “ogen-blik”

Verteld in de Mahābhārata en zo genoemd omdat een leger demonen vernietigd werd “in een oogwenk”, “het knipperen met de ogen”, “een ogen-blik”.


De bard Ugrashravas, "hij met de stem luid als leeuwengebrul", zal voor de laatste keer uit de Mahâbhârata, de Zang van Vyâsa, reciteren voor de Rishi's die op het punt staan te verdwijnen "uit het zicht van de aardemensen" aan dit einde van Dvapara Yuga.

Acht-en-tachtig-duizend Wijzen hebben zich verzameld in Naimishāranya om al hun kennis te ordenen en te bewaren, nog voor de Donkere Tijden aanbreken, de gevreesde Kali Yuga.

Op deze laatste dag van Dvapara Yuga verlaat ook Heer Krishna zijn lichaam en bestaan op aarde als Âvatara van Vishnu, na er zijn opgave volbracht te hebben.
Hij was ziel en vriend van Ârjuna ten tijde van de slag op Kurukshetra (Bhagavad Gîtâ)

Naimishāranya


In het Woud der Ogen-blikken
Zitten Wijzen stil, luisterend,
Luisterend naar het geruis der eonen  

In het Woud der Ogen-blikken
Zitten Wijzen stil, luisterend ,
Luisterend naar het geruis der eonen.
Gedachten-vogels zijn stil,
Takken-twijgjes kraken niet  

Gedachten-vogels zijn stil,
Takken-twijgjes kraken niet
Roofdieren je tenen likkend
In het Woud der Ogen-blikken
Waar Wijzen luisterend zitten.

 Morgendlijke rivier draagt een vers gewassen aardbol,
Avondlijke rivier voert een bezoedelde zon naar de overzij.
Maan is in de keel, hemel is in het hoofd
En zwanen zijn de rossen der hemelkarren
Die landen op de stilte-plekken waar
Wijzen luisterend zitten.  

In het Woud der Ogen-blikken
hoort men de epiek der eeuwen :
Elk een mega-miljoen bladeren.  

Duizend verzen op een blad;
elk blad , een ritselend blad;
Verzen-geritsel..., een levens-spanne van Brahmā.
In het Woud der Ogen-blikken
(Waar Wijzen zitten stil),
Stil zittend,
Luisterend

Uit : Swāmī Veda Bhāratī ‘s Introducing Mahābhārata Bhīshma
Nederlandse vertaling: Paula De Nève

Home