Lezingen en visies :

 

  Lao Tseu - Chinese klassieke script en painting door Meester Lyo Yoshikawa
  Diepzeeduiker - Hoogtezwever - Swâmî Veda Bhâratî
  Naimishâranya ( Het Woud der Ogen-Blikken)- Swâmî Veda Bhâratî's introducing Mahâbhârata Bhîsma
  Mândûkya Upanishad
  Know yourself - Swâmi Râma
  De eeuwig levende psychologie - Swâmi Râma
  Wat is Mindfulness? - H. Gunarata Mahathera
   


De eeuwig levende psychologie - Swâmi Râma

Aan onze leerlingen en toekomstige leerlingen :

Wij hebben “De Eeuwige Levende Psychologie” van Swâmi Râmâ bij de “lezingen en de visies” op deze site geplaatst. Het is de bedoeling dat onze leerlingen, huidige en toekomstige, dit werkstuk zouden willen doornemen. Het zal hen helpen wanneer we Sâmkhya en Yoga Darshana zullen bestuderen. Zij zullen daardoor gemakkelijker vatten waarom Sâmkhya Darshana zo nuttig is om in onze wereld der verschijnselen de weg te vinden met tevens al het nodige om mits een noeste inspanning van hun kant als toekomstige Yogi tot aan de Poort van Moksha of de Verlossing te geraken.

Mândûkya Upanishad

De volledige tekst van de vertaling van de "Mândûkya Upanishad", gegeven door mevrouw Paula De Nève -Bout in het schooljaar 2005-2006 in het Vormingsinstituut voor Yogaleraren in Zolder is online :
Klik hier voor de volledige versie : Mândûkya

Home