Krachtlijnen
 
 

Karakteristiek voor onze opleiding is dat we zonder enige indoctrinatie onze leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen, hogerop te streven en hun "geest" te gebruiken waarvoor hij van in den beginne bestemd is geweest. Dit vage maar diepe verlangen dat ieder in zich voelt te voeden met een materie die door onze starre materialistische en rationele westerse geest onderdrukt werd. Wel integendeel, andere delen van de hersenen aanspreken, nog nooit gebruikt, en ons dompelen in een gans ander denken dat onverstaanbaar is geworden voor wie niet kan voelen wat achter woord en taal verscholen zit.

Wij trachten elke darshana zichzelf te laten vertellen en ontsluieren. We wijzen op zijn bijdrage rekening houdend met de tijdsopvolging, vergelijkend en aantonend dat dat wat was altijd geweest is en altijd zal zijn. En dat de grote synthese pas aan het einde van de opleiding zal oplichten. We maken de leerlingen ook opmerkzaam dat in onze oudste westerse filosofieën ooit gelijkaardige gedachtengangen aanwezig zijn geweest. Maar wie bekommert zich daar nu nog om sinds de huidige mens denkt dat hij de wereld, de hele cosmos, naar zijn hand kan zetten.

Als we dit alles overschouwd hebben, trachten we te laten ervaren de éénheid in de verscheidenheid, de aanwezigheid van het geheel in het prille begin en dan vallen alle tegenstellingen tussen de verschillende denkrichtingen weg, plus ook ruimte, tijd, oorzaak en gevolg ; alles wat niet het einddoel dient. Dit belet ons niet in alle éénvoud en nuttig verder te leven ten bate van het grote geheel.

Dat er daarvoor een serieuze inspanning gevraagd wordt, dat sommigen zich geroepen voelen maar zich niet volledig genoeg kunnen openstellen voor deze bijna pijnlijke deconditionering van het denken is een spijtig verschijnsel waarvan we de moeilijkheidsgraad niet trachten te verdoezelen. Discipline, doorzettingsvermogen en het naar binnen keren van de zintuigen totdat ons kleine zelf het grote Zelf ervaart en thuiskomt bij zijn grote Zelf.

We geven ook nadrukkelijk veel ruimte aan de lijdende mens, die door de pijn zowel fysiek als moreel eerst gebonden dan gelouterd wordt, want alleen op grond van persoonlijke ervaring kan iemand van eenieders pijn en vreugde weet hebben en in de ander zichzelf herkennen en de ander in zichzelf. "Sa yogi paramo matah" : "Slechts deze yogi wordt als volmaakt beschouwd" zegde Heer Krishna in de Bhagavad Gîtâ.

Voor het overige komen alle cursussen opgelegd door de overkoepelende Europese Yoga Unie aan bod. We beoefenen Hatha Yoga, in de geest van Meester BKS Iyengar en meditatie in de geest van Patanjali en van de Himalaya Meditatie Traditie om tot een alles omvattende (sampurna) Yoga te komen. Dit alles leidt tot een erkend diploma gehomologeerd door onze Federatie.

Wij zouden graag willen dat éénieder, van religieus tot atheïst, van mystieker tot wetenschapper en alle anderen zich goed zouden voelen in onze opleiding. Een goede raad : hoe groot de weerstand in het begin ook is, laat altijd de deur van uw overtuigingen op een kier!!!

 
     

Home