Wie zijn we?
Paula en Roeland De Nève

 

Lic. De Nève-Bout Paula - Hoofd van het Vormingsinstituut

Erkend yogaleraar (40 jaar praktijk)
. diploma Gommaar Gijs - 1973 - Beringen (Limburg)
. medewerker Sadhanaopleiding Gommaar Gijs - 1973
. diploma Middenjury Belgische Yogafederatie - 1976
. bijwonen van talrijke congressen en seminaries in binnen- en buitenland.

30 jaar directeur Vormingsinstituut Zolder (Limburg)
Lid van de raad van bestuur en de Pedagogische Commissie van de Yoga Federatie
Lezingen, workshops en praktijklessen tijdens de congresen van de Yoga Federatie van België
Lesgever uitgenodigd door de Nederlandse Federaties.

Indische Meesters
. Sinds 1987 leerling van Sri Shyam Bhatnagar, Meester in Nâda Yoga en Chakrastudies
. Sind 2002 leerling van Swami Veda Bharati
, nu Mahamandaleshvara (hoofd van een traditie in Indische Swamiorde)

Sanskriet
. totale cursus sanskriet van Prof.Jean Varenne-Blitz
. diploma
2-jarige opleiding door Prof. Hoekstra (ll.Gonda) - VUB
. vergelijkende taalkunde Indo-Europese talen - Prof Couvreur - RUG

Scholing
. Oost-Europese taalkunde en Geschiedenis - RUG
. Criminoloog - psychotherapeute ( richting psychiatrie, psychologie, sociologie ) - KUL
. Assistente van de Jeugdrechtbank en stagiaire in opvangcentra van jeugd in gevaar.
. Geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs

Taak binnen het Vormingsinstituut - theoretische vakken, filosofie
. Veda
. Upanishaden
. 6 darshana's + Boeddhisme
. Tantra
. Chakra's
. Fijnstoffelijke fysiologie
. Bhagavad Gïtâ
. Purana's
. Dieptepsychologie aansluitend op Sâmkhya en Patanjali
. Moderne Indische Meesters
. Dieetleer Ayurveda
. Dieetleer Yogatherapie
. Klierstelsel - Indische visie
. Marma's en huidige ontwikkeling
. Sanskriet - inleiding ,uitspraak, klemtoon, inzicht, taal en wortels
.
Begeleiding eindwerken afstuderende docenten

. Mândûkya Upanishad en Advaita Vedânta

Prof. Emeritus Roeland De Nève
docent en medewerker aan het Vormingsinstituut

Yogaopleiding
. bij Gommaar Gijs - Sâdhanagroep
. bij André Van Lysbeth

Scholing
. Apotheker - RUG
. Lic. Biochemie - RUG
. Geaggregeerde van het hoger onderwijs - RUG
. Head, Pharmaceutical Technology and Medicinal Biochemistry Departments-Fakulteit Geneeskunde en Farmacie-VUB
. Gastprofessor aan de "Université Nationale du Rwanda" - ontwikkelingsproject
. Uitgenodigd lektor aan de Farmaceutische Instituten van de Universiteiten van Cincinatti en Lexington in de Verenigde Staten en de Universiteit van Damascus in Syrie

Taak binnen het Vormingsinstituut
- Fysiologie aansluitend bij hathayoga gedeelte en de fijnstoffelijke fysiologie
. Zenuwstelsel
. Hart, bloedsomloop, lymfestelsel
. Endocrinologie : klieren met inwendige secretie
. Ademhalingsstelsel
. Spijsverteringsstelsel
-Ayurveda
-
Nyaya-Vaisheshika darshana
- Mâhâbhârata
- Râmâyana
- Westerse filosofie : Herakleitos, Presocratici, Plato, Neoplatonici

- Begeleiding eindwerken afstuderende docenten
-Verbetering eindexamens

Buiten het vormingsinstituut uitgenodigd lesgever in binnen- en buitenland.

Nu stellen we de jongere generatie voor die in de toekomst het werk dat ons leven gevuld en begeesterd heeft zal voortzetten.
Hade en haar broer Rein volgden al vol enthousiasme en verbazing als grote peuters al dat ingespannen âsanawerk van hun mama, maar ze deden het beter met de natuurlijke soepelheid en talent hun leeftijd eigen.
Hade liet niet af en zat tijdens haar middelbare studies "aan de voeten van haar moeder" hathayogales te volgen in het judolokaal van Sporthal Zolder.
Zij begeleidde haar moeder reeds vanaf 16 jaar bij alle congressen en seminaries die deze zo veelvuldig heeft bijgewoond. Zij woonde de internationale bijeenkomsten in Zinal bij vanaf hun prille begin.
Daarna ging zij de opleiding volgen bij onze betreurde vriend André Van Lysebeth in zijn Vormingsinstituut te Brussel waar zij met succes een erkend diploma van yogaleraar behaalde.
Hade was bij de presentatie van ons eigen nieuw Vormingsinstituut als lid van onze equipe op een yogaweekend van de Federatie onder de toenmalige voorzitter Leo Fonteyn, zijn bestuursleden en het publiek waaronder afgevaardigden van de Franstalige Federatie. De school werd erkend en Hade werd meteen lid van het bestuur.


Hade De Nève : Directeur
Is nu al meer dan 30 jaar docent aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten van Zolder.
Zij is nu directrice en zij leidt het gehele pakket Praktijk en didactiek van de Hatha Yoga en verzorgt ook seminaries en delen van het luik Theorie.


Erkend yogaleraar (30 jaar praktijk)
. erkend diploma insituut André Van Lysebeth - Brussel (1986)
. 20 jaar lid van het bestuur van de Yoga Federatie.
. Lezingen, workshops en praktijklessen tijdens de congressen van de Yoga Federatie
. Volgen van talrijke seminaries in binnen- en buitenland
. Lesgever internationaal yogacongres Zinal
. UItgenodigde lesgever van de Nederlandse Federaties

Scholing
. opleiding psycho-analyse : erkende psycho-analyste : eigen praktijk Brussel
. opleiding kinderpsychiatrie.
. opleiding mindfulness


Taak binnen het Vormingsinstiuut
Co-directrice
Leiding van het totale pakket Praktijk en Didactiek van de Hatha Yoga
- âsana
- kriyâ
- prânâyâma
- mudra's en bandha's
- ontspanning
- oude bronnen : Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, Gheranda Samhita.
- Praktijk bij menopauze
- Praktijk zwangerschapsyoga
- Praktijk bij kinderen en yoga
- Praktijk bij verschillende aandoeningen

Theoretische vakken :
- Opbouw van een yogales
- Psychosomatische ziekten
- Homeostase en menopauze
- Zwangerschap
- Theorie van de praktijk
- Shat Karma (zuivering)
- Deontologie
- Yogatherapie

Seminaries :
- Menopauze en yoga
- Zwangerschap en yoga
- Psychosomatische ziekten en yoga
- Kinderen en yoga.

shirsasanatrikonasanapadahastasanahalasanamatsyendrasanaliggende torsie

 

Rein De Nève : Hoofddocent


Vermits hij jonger was dan Hade kon Rein na de beëindiging van zijn middelbaar zijn opleiding tot yogaleraar aanvangen in ons eigen Vormingsinstituut. Het is dan ook daar dat hij met succes zijn erkend diploma behaalde.
Rein heeft uit interesse nog langere tijd de theoretische vakken als vrije leerling blijven volgen en hij ging als veelgevraagd yogaleraar op verschillende plaatsen hathayogalessen geven. Ondanks zijn uiterst veeleisende en leidinggevende taak als zaakvoerder in de apotheek heeft ook Rein de yoga nooit losgelaten en er zich verder in geinvesteerd met hart en ziel.

Rein is al meer dan 20 jaar hoofddocent in het bijzonder van de zaallessen van het Vormingsinstituut voor Yogadocenten van Zolder. Als titularis van de groep gevorderden volgt hij tijdens de zaallessen die hij nog wekelijks geeft de individuele vooruitgang van onze toekomstige docenten op langere termijn op.

Conny Cams : Hoofddocente


Conny Cams studeerde af in 2004 in het Vormingsinstituut voor Yogadocenten te Zolder en is al sinds twaalf jaar erkend yogadocent.
Onmiddellijk begon ze hathayogalessen te verzorgen voor beginners in het Instituut en vanaf 2005 kwamen daar ook nog de matig gevorderden bij.
Tegelijkertijd volbracht ze de zes jaar stage in het Vormingsinstituut onder leiding van en in samenwerking met Paula zoals dit door de EYU vereist is.
Daarnaast volgde ze verschillende bijkomende opleidingen zoals o.a. een opleiding integraal chakratherapie en meerdere cursussen en workshops als bijscholingen.
Als thesisonderwerp koos zij Chakra's en hieruit ontstond de eerste cursus die zij gaf aan het Instituut in het theoretisch gedeelte.
In de toekomst wenst zij de cursus Tantra in het Instituut te verzorgen evenals de cursus Kosha's en Sharira's.
Daarom is Conny vanaf nu dan ook hoofddocente aan het Instituut.

Van opleiding regie-assistente afgestudeerd aan het RIZ te Brussel maar momenteel is ze werkzaam als moreel consulente.

ALLE LEERKRACHTEN

 

Home