Yogalessen

Beginnersgroep.

De ervaring heeft ons geleerd dat de beginnersgroep een heel belangrijke groep is, zoniet de allerbelangrijkste. Hier worden de fundamenten gelegd van alle latere vormen van Yoga praktijk.

Deze fundamenten zijn zo belangrijk omdat ze leiden tot “een zich rekenschap geven van” een aantal ervaringen die tot op heden niet mogelijk waren. Bv. :

- Zich niet bewust zijn van de eigen manier van ademen. En dus zich niet bewust zijn van zijn eigen verkeerde manier van ademen. Dit leidt tot veel onheil voor ons gestel want ademen is niet alleen 'leven', ademen blijft ook 'de draad' die we moeten blijven vasthouden tot het einde .
- Leven in een voortdurende toestand van spanning, en zich toch niet bewust zijn van al die spanning. Doorjagen, zich kapot werken. Onmogelijk even stil te staan bij “zichzelf ”.
- Niet goed in zijn lichaam zijn, vooral veel te veel in het hoofd dat “denkt” dat alle problemen via het verstand kunnen opgelost worden.
- Niet geaard zijn, betekent geen contact met Moeder Aarde, wankelend of zweverig.

Dit brengt mee : onheilzame gevolgen voor alle lichaamsfuncties. Ook op de psychische functies, bv. de Ik-funktie die vruchteloos poogt de baas te blijven maar moet vaststellen dat emoties in volle hevigheid toeslaan.
Een slechte relatie met het eigen lichaam betekent een slechte relatie met dat van de anderen. Het lichaam is onderworpen aan het “ Ik” en zijn "denken" en komt in opstand door zich slecht te voelen en uiteindelijk ziek te worden..

Zo stellen we vast dat belangrijke bronnen van informatie over onze “ware” toestand voor ons verborgen zijn.

Wat zullen we dan leren in de beginnersgroep?

- De ervaring opdoen van het leren voelen wat er allemaal in ons eigenste binnenste omgaat en dat totaal anders is dan dat van het “Ik”, van het denken en zijn gepieker. De overwegende invloed van het denken, van de steeds maar doorrazende innerlijke dialoog in ons hoofd, zullen we in onze lessen trachten om te buigen in:“Ik legde me neer op mijn yogamatje, liet het toe me te laten gaan, stelde me open voor de ervaring, voor het nu”.

- En … “Ik voelde opeens hoe moe ik wel was, hoe gespannen mijn hoofd, kaakgewrichten, ogen die branden van het altijd maar willen opvangen van alle prikkels in de buitenwereld. Een gevoel van uitputting bezegelt de strijd.”

In deze groep is de plaats die aan ontspanning gegeven wordt dan ook uitermate belangrijk, al vanaf het binnenkomen. Méér zwijgen, de impact van de dag loslaten, openstaan voor wat er hier en nu gebeurt : rustig gaan liggen op zijn matje. Die ontspanning zal stilaan opgebouwd worden door specifieke ademhalingen, dan “kriyâ’s”, dit zijn eenvoudige bewegingen. Aandacht leren richten op de ademhaling en de bewegingen vanaf van binnen, weg van de buitenwereld.

Aan het einde van de les gaan we navoelen wat er dan in ons innerste binnenste gebeurd is. Daardoor worden al deze oefeningen pas yoga: “thuis komen binnen bij onszelf”, in een omgeving waar niemand ons kwaad wil en alle aspecten van onszelf in harmonie verenigd.

Dit is een gans programma voor een “iets zoekende yogi" op de eerste trede van zijn nog onontgonnen spirituele mogelijkheden. Niet te verwonderen dat daar tijd in kruipt.
Wanneer? Zie kalender voor plaats, data, uren en prijs.Overzicht
Home